Critical Approach to Our Kid’s Health Lecture

June 14, 2023

Original price was: $25.00.Current price is: $18.00.

הרצאה על הגישה ההורית לתזונת ילדים תהיה ב14 ליוני

‎כיצד הגישה שלנו משנה את התגובה של הילדים כלפיי אוכל

‎יצירת מנגנוני אכילה בריאים אצל ילדים
‎מתי הגבולות נכונים ומתי הם מייצרים מרדנות
‎מתי הגבולות הופכים להיות מזיקים

‎דוגמא אישית של הורים – דיאטות / מערכות יחסים שלנו מול האוכל
‎שימוש באוכל כחלופה רגשית

‎העיסוק במשקל

ההרצאה תתקיים ביום רביעי ה14 ליוני בשעה 10:15 שעון לוס אנג׳לס/ 1:15 בצהריים שעון ניו יורק/20:15 בערב שעון ישראל

ההרצאה תיהיה לייב, אך תשלח לכולם באימייל בסיומה ותשאר זמינה לצפייה.

הרצאה על הגישה ההורית לתזונת ילדים תהיה ב14 ליוני

כיצדהגישהשלנומשנהאתהתגובהשלהילדיםכלפייאוכל

יצירת מנגנוני אכילה בריאים אצל ילדים

מתיהגבולותנכוניםומתיהםמייצריםמרדנות

מתיהגבולותהופכיםלהיותמזיקים

דוגמא אישית של הוריםדיאטות / מערכותיחסיםשלנומולהאוכל

שימוש באוכל כחלופה רגשית

ההרצאה תתקיים ביום רביעי ה14 ליוני בשעה 10:15 שעון לוס אנג׳לס/ 1:15 בצהריים שעון ניו יורק/20:15 בערב שעון ישראל

ההרצאה תיהיה לייב, אך תשלח לכולם באימייל בסיומה ותשאר זמינה לצפייה.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Critical Approach to Our Kid’s Health Lecture”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…